מידע לתושב

17.docxטיפול בפניות חוק חופש המידע לשנת 2017.pdf