מחלקת גזברות

אודות המחלקה / אגף 

מינהל כספי

 • ניהול כספי הרשות בנאמנות, הגינות ומקצועיות תוך מתן שרות יעיל 
 • יעוץ לראש המועצה בגיבוש המדיניות הכספית של הרשות
 • חלוקת משאבים מקצועית והגונה שתאפשר ביצוע מדיניות וחזון הנהלת הרשות 
 • שיפור והעמקת איכות השירות , בהסתמך על ניסיון העבר ומשוב מקבלי השרות 
 • עמידה בכל הנחיות ותקנות החוק , בעניין ניהול כספי הרשות תוך הקפדה על חוק יסודות התקציב וחוק אחריות אישית. 
 • חיזוק וטיוב הקשר הממוחשב עם יח' הקצה ברשות

הנהלת חשבונות ושכר

המחלקה אחראית לרישום כל הפעולות הכספיות של הרשות, ועל ביצוע התחשבנויות הרשות עם כל הגורמים הקשורים למועצה. באחריות המחלקה להפיק דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים של הרשות.
תפקיד מדור שכר להכין את משכורות עובדי וגמלאי הרשות ולנהל את מערכת השכר הכולל הפקת תלושים, דיווחים לשלטונות המס (ביטוח לאומי, מס הכנסה וכו').


תחומי אחריות

 1. מינהל כספי
 2. חשבות
 3. הנהלת חשבונות ושכר
 4. ארנונה
 5. גבייה
 6. תקציב רגיל ותברי"ם

 

שעות קבלת קהל :

גזבר – יום א' – 16:00-17:00

הנהלת חשבונות – ימים א'-ה' 08:00-12:00

שכר – יום ד' – 12:00-15:00 

 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון נייד דוא"ל
ליאור עמר גזבר     gizbarm@metulla.muni.il
גייל זיו מזכירה 04-6837000   Lishka2@metulla.muni.il
דוד דאהן הנהלת חשבונות 04-6837000   accountm@metulla.muni.il
לידיה חנטיס חשבות     inbal@metulla.muni.il

פקס: 04-6997211