מחלקת המשק

תחום התברואה ואיכות הסביבה:

המחלקה אחראית לטיפוח חזותה וניקיונה של המושבה, שמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים  על ידי פינוי אשפה, פינוי ואיסוף גזם, פינוי ואיסוף פסולת מוצקה, כיסוח וניכוש עשבייה, טיפוח גינות ציבוריות, מוסדות ציבור, סיוע לוגיסטי בארגון והקמת אירועים קהילתיים,
טיפול בפניות התושבים.

  • אחריות לביצוע עבודות ניקיון שוטפות בתחומי היישוב, רחובות ושטחים ציבוריים.
  • אחריות לניהול ופיקוח על פינוי אשפה, אשפה ביתית באמצעות קבלן.
    איסוף האשפה מתקיים בימי שני ושישי.
  • אחריות על איסוף ניירות, קרטונים ופלסטיק לצורכי מחזור בשיתוף עם "אמניר".
  • אחריות לאיסוף גזם – ניתן לתאם מראש מול מנהל המשק את הוצאת הגזם.

 

תחום התפעול:

המחלקה אחראית על התחזוקה השוטפת של היישוב בתחומים כגון: אחזקת מבנים, מבני ציבור ומוסדות חינוך, אחזקת כבישים ומדרכות, תחזוקת תאורת רחוב, טיפול בתמרורים ביישוב, טיפול במפגעי חשמל, טיפול בבעיות צנרת וביוב, טיפול והפעלת קבלני משנה בנושאים שונים, 

  • אחריות לטיפול בתמרורים כגון הצבת חדשים, אחזקת הקיים עפ"י תוכנית בטיחות בדרכים.
  • צביעת כבישים, מעברי חציה, אבני שפה וכדומה בשיתוף מזכיר המועצה.
  • אחריות לטיפול בבעיות ביוב ואינסטלציה באמצעות הפעלת קבלני משנה.
  • טיפול שוטף בפניות תושבים אל המוקד ופתרון הבעיות לשביעות רצונם של התושבים.

 

מנהל המשק - איתן שקלים

טלפון: 053-5452762
דוא"ל: meshek@metulla.muni.il