שרותיים חברתיים

תושבי מטולה נהנים ממערכת שרותי רווחה, חברה וקהילה מגוונים לכל הגילאים, מלידה ועד זקנה, ברמה הפרטנית, הקבוצתית והקהילתית. השרות ניתן תוך שמירה על כללי הסודיות והאתיקה המקצועית, כבוד האדם ועקרון השוויון. עבודת המחלקה מושתתת על שיטות התערבות מקצועיות הנהוגות בעבודה סוציאלית באמצעות מנהלת המחלקה, בסיוע עובדי סמך מקצועיים ובשיתוף פעולה של מתנדבים וארגונים נוספים בקהילה.
 

חוק ומדיניות המחלקה

השירותים הניתנים ע"י המחלקה מושתתים על חקיקה סוציאלית, תקנות משרד הרווחה ומדיניות הרשות המקומית בתחום החברתי. סדר העדיפות לטיפול הינו על פי חומרת הבעיה, מידת הסיכון והסיכוי לשינוי.  

 

מטרות המחלקה ויעדיה

 1. הגדלת יכולת הפונים לפתור את בעיותיהם ולהתמודד בחיי היום–יום.
 2. פיתוח ושיפור שרותי הרווחה במושבה.
 3. קישור ותיווך בין הפונים לשירותים ומוסדות ציבור.
 4. מתן סיוע פסיכו-סוציאלי ותיווכי עפ"י כללי הנזקקות והחוק.
 5. חיזוק לפיתוח שירותים ופרויקטים לפרט, למשפחה ולקהילה.
 6. תחומי הפעילות העיקריים של המחלקה:
 7. שרות סוציאלי טיפולי
 8. פרט ומשפחה
 9. ילדים ונוער
 10. זקנים ואוכלוסייה מבוגרת
 11. פיגור
 12. שיקום
 13. נפגעי סמים ואלכוהול
 14. עולים
 15. עבודה קהילתית
 16. ליווי, תמיכה ותיווך מול שירותים ומוסדות

 
פניה ראשונה

תושב הפונה פעם ראשונה, יפנה טלפונית לתאם פגישה עם העו"ס. לפגישה יש להצטייד בתעודת זהות, אישורי הכנסה וכל מסמך רלוונטי אחר (הפנייה, אישור רפואי וכדומה).
התושב יוחתם על טופס פנייה והצהרה המהווה הרשאה לטיפול והסכם לוויתור סודיות כלפי העובד המטפל בו. העו"ס ילווה את התושב, תוך קביעת תוכנית טיפולית הבנויה על צרכי התושב, מנדט המחלקה ומגבלות התקציב – בשיתוף פעולה עם התושב.


 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון נייד דוא"ל
ורד שור מנהלת 04-6837000 053-7764630 Veredco7@gmail.com
אריה סעדה עו"ס משפחות 04-6837000 0508587663 socials@metulla.muni.il

 

       
פקס: 04-6997211 (נא לציין: לידי ורד שור)

 

קישורים