מחלקת ארנונה ורישוי עסקים

 

ארנונה היא מס מוניציפלי המוטל על תושבי היישוב, למימון פעולתה של הרשות המקומית. גובה הארנונה נקבע לפי שטח הנכס שעליו היא מוטלת, לפי סוג השימוש בנכס(מגורים, מסחר, משרדים, תעשייה וכדומה) ומיקומו של הנכס.

כספי הארנונה מהווים מרכיב מרכזי בתקציב המועצה ומאפשרים את מתן השירותים לכלל תושבי מטולה.

המחלקה חרטה על דגלה, מצויינות, יעילות, שקיפות, אדיבות וסיוע לאזרח בכל בקשה ופנייה.

 

מנהלת גביה ורישוי עסקים - סיוון ראובן

טלפון: 04-6837000 שלוחה 4
דוא"ל: arnona@metulla.muni.il

 

שעות קבלה קהל:

ימים :א,ג,ד :  8:00-10:00, ב- 15:30-17:30
מענה טלפוני בימים: א, ב, ג, ד, ה : 8:00-13:00