בעלי תפקידים במועצה

מחלקה:

ימי פעילות ושעות קבלת קהל:

טלפון במשרד:

טלפון נייד:

מייל:

לשכת ראש המועצה-

יערה אסור- ר"לשית

א,ב,ג,ד,ה  8:00-15:30

04-6837000/1

053-7444362

lishka@metulla.muni.il

מזכירות-

גייל זיו

א,ב,ג,ד  8:00-14:00

04-6837000/2

 

Lishka2@metulla.muni.il

מח' גזברות-

ליאור עמר -גזבר

א,ב,ג,ה- בתיאום מראש

04-6837000/2

 

gizbarm@metulla.muni.il

גביה ורשוי עסקים-

סיוון ראובן

א'- 8:00-10:00

ב'- 15:30-17:30

ג'- 8:00-10:00

ד- 8:00-10:00

ה'- 8:00-10:00

04-6837000/4

 

arnona@metulla.muni.il

הנהלת חשבונות-

מירב יוספי

א,ב,ג,ד,ה

04-6837000/14

 

accountm@metulla.muni.il

מח' חינוך

רוחמה נקש- מנהלת מח' חינוך

א,ג,ד – בתיאום מראש

04-6837000/12

053-7203188

ruhama@metulla.muni.il

קב"ס-

אילנה שרון

א,ג,ה- בתיאום מראש

04-6837000/13

054-9989945

kbs@metulla.muni.il

מח' רווחה-

ורד שור- מנהלת מח' הרווחה

א,ג,ד – בתיאום מראש

04-6837000/9

053-7764630

vered@metulla.muni.il

מח' הנדסה-

 

 

 

מח' המשק-

איתן שקלים

א,ב,ג,ד,ה

 

053-5452762

meshek@metulla.muni.il

מח' משפטים-

עו"ד אפי קיזל

בתיאום מראש

 

046837000