ביקור סדיר וטיפול בפרט

יעוד:

היחידה לביקור סדיר פועלת על מנת להבטיח את ביצועו של חוק לימוד חובה, להבטיח ביקור סדיר של תלמידים בגילאי חמש עד 18 בבתי הספר ובגני הילדים, ולמנוע נשירה גלויה וסמויה של תלמידים הלומדים במסגרות הרשות, מוסדות חוץ ופנימיות.


תחומי אחריות:

איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא ביצעו רישום למוסדות חינוך.

איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה וטיפול מערכתי ופרטני למניעת נשירתם מהמערכת.

קיום קשר רציף עם צוותי החינוך, מנהלים, יועצים, רכזים, עובדי נוער וקהילה,   על מנת להעניק טיפול כולל בתלמידים בסיכון ולמניעת נשירה.

בניית מאגר מידע על תלמידים בסכנת נשירה ומעקב שוטף.


דגשים לשנת 2016:

לאתר תלמידים בסכנת נשירה ולפעול למניעת נשירה באמצעות בניית תכנית התערבות חינוכית-טיפולית המותאמת לכל ילד על פי צרכיו.

לשתף את הצוותים החינוכיים במוסדות החינוך בביצוע פעולות מערכתיות למניעת נשירה.

להעניק לכל פונה הכוונה, סיוע וייעוץ לאיתור מסגרות מתאימות בשלבי המעבר מבית ספר יסודי לחטיבה, ומחטיבה לתיכון.

לבקר בכל בתי הספר התיכוניים פעם בחודש ובבתי הספר היסודיים פעם בחודשיים ולהגיע למפגשים במוסדות החינוך בהתאם לתוכנית האישית של כל ילד.

תלמיד שנשר ממערכת החינוך יוזמן לפגישה אצל קצין ביקור סדיר (קב”ס) תוך חמישה ימים ממועד הנשירה. בפגישה יוצע לו מוסד חלופי בהתאם למצבו הלימודי, כישוריו והמלצות גורמי החינוך.

במצב של סכנת נשירה, לקיים שיחות הכוונה וייעוץ לילד ולהוריו. כל פנייה לקבלת הכוונה וייעוץ תיענה תוך שבוע מיום הפנייה.

 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון טלפון נייד כתובת דוא”ל
שרון אילנה קב"ס   04-6837000 שלוחה   110 054-9989945 kbs@metulla.muni.il
פקס: 04-6997211
א', ב', ד'   8:00-16:00 (בתיאום מראש)