מליאת המועצה

 

מליאת המועצה
שם  תפקיד  דוא"ל 
 דוד אזולאי ראש המועצה lishka@metulla.muni.il
אבי נדיב חבר מועצה וסגן ראש המועצה nadivavi@walla.com
איה לוי חברת מועצה  aya.freund@gmail.com
דורית נחמני חברת מועצה  doritn@sulam.co.il 
רוית יפה סנלדר חברת מועצה ravitsandler@gmail.com
ליאור בז חבר מועצה leorbez@012.net.il 
איריס בלסקי חברת מועצה irisb@sulam.co.il