בית הראשונים- ספריית המושבה

כאשר החלו לבנות את בתי האבן במושבה, במקום חושות החמר של האריסים הדרוזים, נבנה גם בית הספר בעבור ילדי המושבה בשנת 1901.

בית הספר כלל ארבעה כיתות לימוד, יחד עם מבנה בית הספר נבנו גם ביתם של מורי בית הספר ובית רב המושבה. 

בעת ששימש המבנה את תלמידי מטולה, שימשה כל כיתה ללימוד שלושה שנתונים של תלמידים, כיתה א,ב,ג למדו באותה כיתה וכן הלאה, לימוד תלמידים בגילאים שונים ביחד, נבע מחוסר ילדים בני אותה שכבת גיל וחוסר יכולת למלא כיתת לימוד

לאחר שסולקו הצרפתים ערב מלחמת העולם השנייה, הוחזר המבנה לאנשי מטולה והוא שימש כבית ספר עד שנות השבעים, ואז הפך למתנ”ס וספרייה המשמשת עד היום את אנשי מטולה.