פתיחת הרשמה למוסדות החינוך במושבה

תושבים יקרים, שימו לב ניתן להירשם למוסדות החינוך עד לתאריך ה-1.3.17 את הטפסים למילוי תוכלו למצוא במידע לתושב- במחלקת החינוך - טפסים - רישום לכיתה א' ורישום לגני הילדים.


רישום לגני ילדים וכתה א (002).pdf

רישום לגני הילדים- גן ארז (3-4),גן אלון (5-6)

מועדי הרישום

הרישום לבתי הספר ולגני הילדים לשנת הלימודים התשע"ח יחל ביום רביעי, ד' בשבט התשע"ז

(1 בפברואר 2017), ויסתיים ביום רביעי  ג' אדר התשע"ז (1 במרץ 2017).

חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חלה על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום.

גילאי הרישום

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג - 2013 שהתקבל בכנסת

ביום א' באב תשע"ג  8.7.2013.

           

גילאי 5 - התאריכים :                               ו' בטבת התשע"ב    -   1 בינואר 2012

                                                         י"ח בטבת התשע"ג   -   31  בדצמבר 2012

גילאי 4 - התאריכים :                             י"ט בטבת התשע"ג   -   1 בינואר 2013

                                                         כ"ח בטבת התשע"ד -   31 בדצמבר 2013

גילאי 3 - התאריכים :                             כ"ט בטבת התשע"ד -   1 בינואר 2014

                                                         ט' בטבת התשע"ה    -   31 בדצמבר 2014

הרישום לגן הילדים

את טפסי הרישום תוכלו למצוא באתר המועצה החדש בתחום מחלקת החינוך ולהדפיסם.

את טפסי הרישום  המלאים יש להגיש במשרדי המועצה במחלקת החינוך,  

או לשלוח סרוק למייל ruhama@metulla.muni.il .  

טפסי הרישום

בטופס הרישום ממלאים את פרטי התלמיד, פרטי ההורים וגן מבוקש, לטופס מצרפים צילום של תעודת זהות + ספח של שני ההורים.

אנא הקפידו למלא את כל הפרטים בטופסי הרישום- טפסים בהם יחסרו פרטים או חתימות לא יטופלו ופרוצדורת הרישום תארך.

סידור גנים

בתום מועד הרישום שיסתיים ב-1.3.17, ירוכזו בקשות השיבוץ ובהתאם לכך מחלקת החינוך תחליט על סידור הגנים לשנה הבאה.

ההודעה על שיבוץ הגנים תימסר עד חודש יוני 2017.

 

רישום לכתה א'

 

הרישום לכיתה א' מתקיים בבית ספר הנדיב, ברחוב הנדיב 8, בימים א',ב',ד',ה' בין השעות

8:00 עד 12:00, את טפסי רישום ניתן להגיש למזכירת בית הספר יעל בר -לב בטלפון: 04-6941203.

טפסי הרישום

בטופס הרישום יש למלא את פרטי התלמיד ופרטי ההורים, לטופס מצרפים צילום תעודת זהות + ספח של שני ההורים.

אנא הקפידו למלא את כל הפרטים בטופסי הרישום- טפסים בהם יחסרו פרטים או חתימות לא יטופלו ופרוצדורת הרישום תארך.

 

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג - 2013 שהתקבל בכנסת

 ביום א' באב תשע"ג  8.7.2013.

 

כיתה א' - התאריכים :                  כ"ה בטבת התשע"א  - 1 בינואר 2011

                                                         ה' בטבת התשע"ב     -   31 בדצמבר 2011

 

ביום ג' 21.2.17 בשעה 17:30 יתקיים מפגש הורים וילדים העולים לכיתה א'

עם מנהלת וצוות בית הספר.

בתום המפגש תהיה אפשרות לרשום את הילדים לכתה א'.

אנו שמחים על הצטרפותכם למערכת החינוך במושבה מטולה,

 

 

בברכה,                                                                                       בברכה,

רוית סנדלר- יפה ,                                                                      רוחמה נקש,

ממונה חינוך ישובי                                                                     מנהלת מח' חינוך מטולה