מאגר זכאים למלגות

שימו לב- זוהי פניה להורים שילדיהם לומדים במוסדות להשכלה גבוהה למתן פרטים מלאים שלכם ושל ילדיכם על מנת שנוכל לעדכן אותם בנושא מילגות לשנת הלימודים תשע"ח.


פרסום לתושבים על מלגות.pdf