וועדת חזות המושבה

בעלי התפקידים המעוניינים לקחת חלק בוועדה שתייעץ מקצועית למועצה בכל הקשור לחזות המושבה. דעתכם חשובה!


פרסום לוועדת חזות המושבה.pdf