פעילות קיץ ילדים - הרשמה במתנ"ס 09:00-13:00


פלייר פעילות קיץ סופי 2018.pdf