היום 03/10 מתחיל חוג כדורגל מגן חובה - כיתה ג'

תיקון היום מתחיל חוג כדורגל לילדי גן חובה עד כיתה ג' במגרש המקורה בהר צפייה בשעה 16:30 מדריך רמי שוקצקר