פעילויות הילדים במתנ"ס מטולה

ההרשמה - בטלפון 04-6950777 אצל דרור, או באתר החברה למתנ"סים: hugim.org.il


Hugim_Matnas_A4.pdf