ההרשמה לחוגים ממשיכה

ניתן להרשם בטלפון 04-6950777 אצל דרור במתנ"ס או באינטרנט: www.hugim.org.il


Matnas_Chugim_A3 (1).pdf