תוכנית פעילות קיץ יולי 2019


Matnas_July 2019.pdf