פעילויות יולי ילדים מתנ"ס מטולה


Matnas_July 2019.pdf