ב-4.7.19 נפתח את אירועי הקיץ באולם המופעים


Metula_Summer_Adults-02-02-02.pdf