עדכון מחירי קייטנות חנוכה

עד 13:00- 300 ש"ח מ-:13:00 עד 16:00 - 200 ש"ח


Hannuka_keytana.pdf