פחים כתומים- נתוני איסוף ראשון במושבה מפי ראש המועצה

השבוע נערך איסוף ראשון של הפחים הכתומים במושבה לאחר חודש מאז שהוצבו ברחובות