זכרון בסלון

מפגשי זיכרון בסלון כחלק מאירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה


זכרון בסלון - תשעז - V19042017.pdf