נקיון במושבה

דבר ראש המועצה בנושא נקיון במושבה


דבר ראש המועצה בנושא נקיון במושבה.pdf