ברכת ראש המועצה

תלמידי התיכון שיוצאים היום לחופשה ולתלמידים המסיימים י"ב חופשת קיץ נעימה מראש המועצה


פרסום לתושבים- ברכות לסיום הלימודים.pdf