מבצע הסדר חובות

מבצע הסדר חובות לבעלי חוב ארנונה עד שנת 2014 למועצה


מבצע הסדר חובות לפרסום.pdf