מכרז לתפקיד מנהל/ת לספריית מטולה

קורות חיים בצירוף תעודות השכלה והמלצות יש לשלוח, עד ליום 27.8.17 למייל: mancal@metulla.muni.il לפרטים ניתן לפנות בטלפון : 04-6837000, בין השעות: 15:00 – 8:00.


פרסום מכרז ספרנית.pdf