מכתב לתושבים מראש המועצה

מחאה אל מול משרד החינוך במטרה לקבל החרגה למושבה מטולה בתחום ההסעות - למכתב במלואו לחצו כאן!


מכבת לתושבים על השבתת מערך ההסעות.pdf