מכרזים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קב"ט מוסדות חינוך מכרזי כח אדם מכרז פומבי 29/05/2017 13/06/2017

עבור לארכיון המכרזים