מכרזים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז 1-18 שיפוץ בית הנוער מכרזי שירות מכרז פומבי 25/01/2018 08/02/2018
טבלת מכרזי המועצה לשנים 2016-17 24/12/2017 30/01/2018
מכרז קב"ט מוס"ח מכרזי כח אדם מכרז פומבי 13/11/2017 29/11/2017
מכרז 8-17 השכרת מבנה הצמוד לבית הגבולות מכרזי שירות מכרז פומבי 05/09/2017 19/09/2017
קול קורא להיכלל במאגר ספקים וקבלנים לשנת 2018 מכרזי שירות מכרז פומבי 05/09/2017 24/09/2017
מכרז 7-17 - עבודות תשתיות ופיתוח בתחום שיפוט מועצה מקומית מטולה מכרזי שירות מכרז פומבי 17/08/2017 03/09/2017
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך מכרזי שירות מכרז פומבי 03/08/2017 17/08/2017
יועץ משפטי מכרזי כח אדם מכרז פומבי 02/07/2017 20/07/2017
קב"ט מוסדות חינוך מכרזי כח אדם מכרז פומבי 29/05/2017 13/06/2017
ביטוחי המועצה מכרזי שירות מכרז פומבי 27/04/2017 23/05/2017
מכרז למנהל/ת הספריה הציבורית במטולה 21/03/2017 30/03/2017
מכרז 2/17 - שירותי חשבות ויעוץ חשבונאי מכרזי שירות 21/03/2017 23/03/2017
מכרז 1/17 - שדרוג כבישים ברחבי המושבה 21/03/2017 29/03/2017

חזור למכרזים פעילים