מכרזים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הארכת מכרז כ"א עובד/ת סוציאלי/ת לגיל השלישי מכרזי כח אדם מכרז פומבי 25/02/2019 07/03/2019
הקמת תאים פוטו וולטאיי - מטולה מכרזי שירות מכרז פומבי 24/01/2019 07/02/2019
מכרז 8-18 לתפקיד גזבר המועצה מכרזי כח אדם מכרז פומבי 20/12/2018 03/01/2019
מכרז 9-18 הזמנה להציע הצעות לשכירת מבנה מסעדת הטחנה ואולם אניס מכרזי שירות מכרז פומבי 20/12/2018 03/01/2019
מכרז מבקר/ת המועצה והממונה על תלונות הציבור מכרזי כח אדם מכרז פומבי 20/06/2018 05/07/2018
ביצוע עבודות קבלניות: הסדרי בטיחות צומת "התפוחים" וסלילת שביל אופניים מעלה ארז מכרזי שירות מכרז פומבי 18/06/2018 08/07/2018
מנהל/ת יחידת נוער ורכז/ת תכנית מציל"ה ותכנית הרשות לסמים ואלכוהול מכרזי כח אדם מכרז פומבי 04/06/2018 24/06/2018
מכרז 3-18 מבקר מועצה מכרזי כח אדם מכרז פומבי 03/05/2018 17/05/2018
דרוש/ה פקיד/ה גבייה למשרה זמנית מכרזי כח אדם מכרז פנימי 11/04/2018 02/05/2018
דרושה מנהלת לשכה למשרה זמנית מכרזי כח אדם מכרז פנימי 11/04/2018 02/05/2018
מכרז 3-18 - ביצוע עבודות תשתית בגני משחקים מכרזי שירות מכרז פומבי 09/04/2018 23/04/2018
מכרז 1-18 שיפוץ בית הנוער מכרזי שירות מכרז פומבי 25/01/2018 08/02/2018
טבלת מכרזי המועצה לשנים 2016-17 24/12/2017 30/01/2018
מכרז קב"ט מוס"ח מכרזי כח אדם מכרז פומבי 13/11/2017 29/11/2017
מכרז 8-17 השכרת מבנה הצמוד לבית הגבולות מכרזי שירות מכרז פומבי 05/09/2017 19/09/2017
קול קורא להיכלל במאגר ספקים וקבלנים לשנת 2018 מכרזי שירות מכרז פומבי 05/09/2017 24/09/2017
מכרז 7-17 - עבודות תשתיות ופיתוח בתחום שיפוט מועצה מקומית מטולה מכרזי שירות מכרז פומבי 17/08/2017 03/09/2017
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך מכרזי שירות מכרז פומבי 03/08/2017 17/08/2017
יועץ משפטי מכרזי כח אדם מכרז פומבי 02/07/2017 20/07/2017
קב"ט מוסדות חינוך מכרזי כח אדם מכרז פומבי 29/05/2017 13/06/2017
ביטוחי המועצה מכרזי שירות מכרז פומבי 27/04/2017 23/05/2017
מכרז למנהל/ת הספריה הציבורית במטולה 21/03/2017 30/03/2017
מכרז 2/17 - שירותי חשבות ויעוץ חשבונאי מכרזי שירות 21/03/2017 23/03/2017
מכרז 1/17 - שדרוג כבישים ברחבי המושבה 21/03/2017 29/03/2017
מכרז 4-18 פיתוח כביש מערכת מכרזי שירות מכרז פומבי 23/04/2018

חזור למכרזים פעילים