שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
צו ארנונה 2013.pdf ארנונה 03/05/2016
צו ארנונה 2012.pdf ארנונה 03/05/2016
בקשה לביטול הוראת קבע.doc ארנונה 14/06/2016
הודעה חשובה על אישור תושבות.doc ארנונה 14/06/2016
הוראה לחיוב בכרטיס אשראי.doc ארנונה 14/06/2016
הוראת קבע בבנק.doc ארנונה 14/06/2016
בקשה להנחת תושב.pdf ארנונה 14/06/2016
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים.pdf ארנונה 14/06/2016
נוהל בקשה לקבלת הנחה בארנונה על פי מבחן הכנסה.doc ארנונה 14/06/2016
הודעה חשובה על אישור תושבות חתום.pdf ארנונה 14/06/2016
נוהל בקשה להנחה בארנונה לסטודנטים.doc ארנונה 14/06/2016
טופס אישור תושבות.pdf ארנונה 09/02/2017