חדשות

דחיית מועד סגירת המכרז - שכונה חדשה/ לחצו לקישור

דחיית מועד מכרז - שכונה חדשה