חדשות

משרד הפנים מודיע בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות רשות מקומית – מטולה/ לחצו לקישור