חדשות

החלטת ועדת השלושה מיום ה-12.1.2020 - לחצו כאן

פרסום החלטת הוועדה  :

שלום רב,

להודיעכם, כי הוועדה המקצועית החליטה בישיבתה מיום 12.01.2020 להמליץ למועצה להתקשר עם משכ"ל לרכישת

שירותי ניהול ופיקוח במכרז לביצוע בי"ס ואולם ספורט הנדיב.

החלטתה האמורה של הוועדה מפורסמת באתר האינטרנט של המועצה.

כל מי שמעוניין לפנות לוועדה בעניין התקשרות זו מתבקש לעשות זאת תוך 4 ימי עבודה מהיום (מועד הפרסום באתר המועצה).