דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
סוג/ועדה מספר הפרוטוקול תאריך פרוטוקול סרוק פרוטוקול נגיש
שלא מן המניין 7 21/12/2017 צפייה -
מן המניין 11 21/11/2017 צפייה -
מן המניין 10 14/11/2017 צפייה -
שלא מן המניין 6 14/11/2017 צפייה -
מן המניין 8 17/09/2017 צפייה -
שלא מן המניין 5 17/09/2017 צפייה -
מן המניין 7 18/07/2017 צפייה -
מן המניין 6 28/06/2017 צפייה -
מן המניין 4 27/04/2017 - צפייה
מן המניין 3 26/03/2017 - צפייה
שלא מן המניין 2 26/03/2017 - צפייה
מן המניין 1 06/03/2017 - צפייה
שלא מן המניין 1 05/02/2017 - צפייה