טיפול בפניות חופש המידע לשנת 2021

2021 דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור.pdf