ועדות

פרוטוקול התקשרויות פיקוח וניהול על עבודות בשכונת הר צפייה 5.4.22.pdf