מדריך משותף על מידע בתחום הבריאות לרשויות מקומיות: התמודדות בתקופת הקורונה