איסור השלכת כפפות משומשות ברחבי המושבה


כפפות.pdf