מכרזים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז לתכנון מגרש פאמפטראק. מכרזי שירות מכרז פומבי 21/11/2022 30/11/2022
דוח קרקע - הדו"ח מתייחס למגרש הסחב"ק שהוקם וצמוד למגרש המתוכנן ( המגרשים מהווים יחידה אחת) במידת הצורך המועצה תתקף את הדו"ח מכרזי שירות מכרז פומבי 21/11/2022 30/11/2022

עבור לארכיון המכרזים