מכרזים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מילוי מקום מנהל/ת יחידת נוער ומנהל יישובי למבאק באלימות, סמים ואלכוהול מכרזי כח אדם מכרז פומבי 07/08/2022 14/08/2022

עבור לארכיון המכרזים