מכרזים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז כ"א חיצוני/פומבי מספר 1/21 - עובד/ת יחידת גבייה ורישוי עסקים במועצה מכרזי כח אדם מכרז פומבי 09/06/2021 23/06/2021

עבור לארכיון המכרזים